cover van 'Fik Meijer | Droom of daad'

Droom of daad

De terugkeer van de Olympische spelen naar Griekenland 

In 1896 werden in Athene de eerste moderne Olympische Spelen georganiseerd. Vijftien eeuwen eerder had keizer Theodosius I de oude Spelen ter ere van Zeus verboden, omdat ze onverenigbaar waren met het christelijk geloof. De Olympische Spelen zijn nu 124 jaar oud. Van de in de negentiende eeuw door Soutsos, Zappas en Brookes gekoesterde idealen is weinig meer over. De band met Olympia is volledig verloren gegaan, want Pierre de Coubertin sloeg een andere weg in. De geschiedenis van de moderne Spelen laat vele misstappen zien en die hebben het imago geen goed gedaan. Wordt het geen tijd om een einde te maken aan het systeem van iedere vier jaar Spelen in een andere stad? Fik Meijer betoogt in 'Droom of daad' dat alleen een nieuw, permanent, Olympisch sportcentrum in Griekenland de Spelen voor de toekomst kan garanderen. Heel licht beschadigde uitgave.

Paperback
192 p.

nr. 20577     Van € 20,00   voor € 14,50

Bestel