cover van 'Robin Renwick | Fighting with Allies'

Fighting with Allies

America and Britain in peace and war 

Het was Winston Churchill die in zijn toespraak in Fulton, Missouri, pleitte voor een speciale relatie tussen het Britse Gemenebest en de Verenigde Staten. Door de ogen van Churchill, Roosevelt en hun opvolgers volgt Robin Renwick de ontwikkeling van de Anglo-Amerikaanse relatie sinds de wanhopige zomer van 1940 en in hoeverre die een rol speelde in de vormgeving van de naoorlogse wereld. Met opnieuw een vleug van de jaren '30 in de lucht, concludeert Renwick dat als er iets van belang is voor Europa en Noord- Amerika, het de onderlinge relatie is en niet alleen voor Groot-BrittanniŽ en de Verenigde Staten.

Hardback
384 p.

nr. 18145     Van € 35,00   voor € 14,50

Bestel