cover van 'Anjo G. Harryvan en Jan van der Harst | Max Kohnst'

Max Kohnstamm

 

Max Kohnstamm (1914-2010) stond aan de wieg van de Europese eenwording. Zo was hij in de jaren 50 secretaris van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en later was hij ook betrokken bij het Actiecomité voor de Verenigde Staten van Europa. In 1974 werd hij de eerste president van het Europees Universitair Instituut te Florence. Na zijn pensionering werd Kohnstamm adviseur van het European Policy Center te Brussel. Deze biografie is het resultaat van uitgebreid archiefonderzoek en vraaggesprekken van de auteurs met Kohnstamm en met vele anderen.

Hardback
268 p.

nr. 16173     Slechts € 10,00

Bestel