cover van 'Hans Buiter, Roger Raat | Nederland - Kanalenland'

Nederland - Kanalenland

Een reis langs twaalf kanalen 

Nederland heeft met meer dan 1150 kanalen met een totale lengte van ruim 6500 km de meeste kanalen ter wereld, en is het enige land met een vorst met de bijnaam Kanalenkoning. Naar deze koning Willem I is de Zuid-Willemsvaart (1826) genoemd, die van Maastricht naar 's-Hertogenbosch loopt. De oudste kanalen zijn de Drususgracht en Corbulogracht uit de Romeinse tijd. Het duurde tot de Middeleeuwen voordat er weer kanalen werden gegraven. Kanalen spelen in de Nederlandse geschiedenis in ieder tijdvak een rol die bij die periode past. Dat waren van de 14de eeuw tot in de 19de de afvoer van de turf in ontginningen. In de 17de en 18de eeuw was dit het vervoer van mensen met trekschuiten, in de 19de eeuw de noodzakelijke infrastructuur voor de Industriele Revolutie, en in de tweede helft van de 20ste eeuw het watertoerisme dat de oorspronkelijke functie van veel kanalen overnam. Nederland Kanalenland beschrijft een kanaal per provincie.

Hardback
208 p. kl. foto's

nr. 19282     Van € 24,50   voor € 9,90

Bestel