cover van 'Alan Ryan | On Aristotle - saving politics from ph'

On Aristotle - saving politics from philosophy

 

In On Aristotle onderzoekt Alan Ryan de beroemdste student en de scherpste criticus van Plato. Aristoteles was de eerste denker die stelde dat een samenleving moet worden geregeerd door wetten en niet door mensen. Zijn empirisch ingestelde geest onderzocht tal van onderwerpen en dit resulterende in een denksysteem dat het Europese denken van de dertiende tot zeventiende eeuw domineerde. Het nauwgezette denken van Aristoteles over de aard van menselijke aangelegenheden, ethiek, politiek, burgerschap en deugdzaamheid in een beschaafde maatschappij, blijft vandaag even belangrijk als in zijn eigen tijd. Met inbegrip van sleutelsecties uit de ethiek en politiek van Nicomachean, het enige nog bestaande werk van Aristoteles, met een nieuwe inleiding door Alan Ryan en een chronologie van het leven en werk van de filosoof.

Paperback
217 p.

nr. 17352     Van € 14,95   voor € 7,50

Bestel