cover van 'Paula Fredriksen | Paul'

Paul

The pagan's apostle 

Zijn brieven drijven zijn lezers in twee oude werelden, een joodse en een heidense. De eerste gloeide van apocalyptische hoop en verwachtte dat God door zijn Messias op aarde te sturen zijn oude belofte van verlossing aan Israël zou waarmaken. De tweede wemelde van personages, die niet alleen menselijk maar ook goddelijk waren. Beide werelden zijn die van Paulus en zijn overtuigingen over de eerste vormden zijn acties in de tweede. Alleen door Paulus te situeren binnen deze geladen sociale context van goden en mensen, heidenen en joden, steden, synagogen en rivaliserende Christenen, kunnen we zijn missie en boodschap beginnen te begrijpen. Dit originele en provocerende boek biedt een dramatisch nieuwe kijk op een van de hoofdfiguren van de geschiedenis.

Hardback
319 p.

nr. 19468     Van € 25,00   voor € 12,50

Bestel