cover van 'Clare Asquith | Shakespeare and the resistance'

Shakespeare and the resistance

the Earl of Southhampton, The Essex rebellion and the poems that challenged Tudor tyranny 

De jaren 1590 waren zwarte jaren voor Engeland. De koningin was oud, de opvolging onduidelijk en de schatkist leeg na decennia van oorlog. Te midden van deze oplopende spanning publiceerde William Shakespeare een paar gedichten gewijd aan de jonge graaf van Southampton: in 1593 'Venus and Adonis' en 'The rape of Lucrece' een jaar later. Hoewel ze tijdens Shakespeare's leven erg populair waren, zijn beide werken voor de moderne lezer bijna ondoordringbaar. In haar boeiende nieuwe boek onthult de Shakespeare-kenner Clare Asquith hun verborgen inhoud: twee politiek geladen allegorieën van de tirannie van Tudor die een impopulair regime rechtvaardigen -en zelfs aansporen. Deze boeiende interpretatie plaatst Shakespeare in het hart van de verzetsbeweging en ziet hem de factoren blootleggen, die het land al snel in een burgeroorlog zouden storten.

Hardback
256 p. katern kl. ills.

nr. 19451     Van € 28,00   voor € 10,50

Bestel