cover van 'James Falkner | The  battle of Fontenoy 1745'

The battle of Fontenoy 1745

Saxe against Cumberland in the war of the Austrian Succession 

De slag bij Fontenoy (11 mei 1745) was er een uit de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748 o.a. Frankrijk, Pruisen, Spanje en Zweden tegen o.a. Oostenrijk, Groot Brittannië, Republiek Verenigde Nederlanden en Rusland). Lodewijk XV gaf zijn maarschalk Maurits van Saksen opdracht Vlaanderen, onderdeel van de Oostenrijkse Nederlanden, binnen te vallen. Een leger viel op de grens de vestingstad Doornik aan, dat deel uitmaakte van een vestinggordel van de Noordzee naar de Maas. De hertog van Cumberland trok met een leger op om Doornik te ontzetten. Maurits kreeg hiervan een melding en zocht een plek om dit leger met succes op te vangen en dat werd Fontenoy. De slag was niet bepalend voor het verloop van de oorlog, maar was wel opmerkelijk.

Hardback
288 p. Zw/w ills.

nr. 21295     Van € 34,95   voor € 17,50

Bestel