cover van 'Suzannah Lipscomb. | The  king is dead - the last '

The king is dead - the last will and testament of Henry VIII

 

In 1557 stierf Hendrik VIII op 55-jarige leeftijd. Hendrik was een markant vorst uit de Britse geschiedenis; niet alleen omdat hij zes keer trouwde. maar hij was de stichter van de Anglicaanse kerk. Enkele uren voor zijn dood werd zijn testament opgemaakt en verzegeld. In dit document regelde hij zijn opvolging. Die lijn in opvolging is werkelijkheid geworden, want achtereenvolgens zaten Edward (1547-1533), Mary (1553-1558) en Elisabeth (1558-1603) op de Engelse troon. Zijn testament is één van de meest intrigerende documenten in de Britse geschiedenis. De auteur, Brits historica en presentatrice van de BBC, beschrijft de laatste dagen van Hendrik aan het hof en de tot standkoming van dit document. Een boeiend deel van de Tudor-geschiedenis.

Hardback
192 p. Enkele foto's, notenapp., bibliogr. en index

nr. 17874     Van € 26,95   voor € 7,50

Bestel