cover van 'Stanley Fish | Think again'

Think again

Contrarian reflections on life, culture, politics, religion, law, and education 

Van 1995 tot 2013 zorgden de provocerende columns van Stanley Fish in de New York Times steevast voor gepassioneerde discussies en debat. In 'Think Again' heeft hij bijna honderd van zijn beste columns samengebracht in een thematisch geordende verzameling met een nieuwe inleiding die zijn bedoeling bij het schrijven van deze stukken uitlegt en een analyse biedt van waarom ze zo veel reacties uitlokten. In plaats van zomaar een aantal argumenten aan te bieden, analyseert en ontleedt Fish de standpunten die door verschillende partijen naar voren worden gebracht in debatten over vrije meningsuiting, identiteitspolitiek, de wapenlobby en andere hete hangijzers om uit te leggen hoe hun argumenten werken of niet werken. Kortom, dit zijn essays die je niet leren wat je moet denken, maar hoe je helderder kunt denken.

Paperback
427 p.

nr. 20157     Van € 19,95   voor € 10,50

Bestel