cover van 'Sunil Amrith | Unruly waters'

Unruly waters

How rains, rivers, coasts, and sea have shaped Asia's history 

Mensen maken geschiedenis, maar de omgeving waarin zij leven is zeker medebepalend. Sunil Amrith neemt als uitgangspunt water: welke invloed heeft dit gehad in de geschiedenis van een gebied. Hij neemt water in de ruimste zin, van rivieren, zeeën, de kust en regen (in Azië zijn moessons). Mensen proberen altijd water te bedwingen d.m.v. dijken, irrigatiesystemen, uitdiepen of indammen en al deze ontwikkelingen hebben hun gevolgen. Al met al biedt de auteur ons een boeiende geschiedenis die bijdraagt aan begrip voor gebieden waar water een belangrijke rol speelt en de mensen die er leven. Gelet op de stijging van de zeespiegel en het bouwen van stuwdammen in rivieren, is dit zeker een boek voor de toekomst. De situatie in India, Pakistan en Bangladesh wordt in het bijzonder belicht.

Hardback
397 p. zw/w foto's

nr. 21224     Van € 35,00   voor € 15,00

Bestel