cover van 'Deborah Howard | Venice disputed'

Venice disputed

1550 - 1600 

Het 'disputed' uit de titel slaat op de discussies die in de Republiek Venetië plaatsvonden omtrent de bouw en restauratie van stedelijke bouwwerken; volgens Howard doen deze discussies - waar zowel experts als burgers bij werden betrokken - sterk denken aan de manier waarop we tegenwoordig de stedenbouw benaderen. Ze belicht de kwestie door de ogen van Marc' Antonio Barbaro, een Venetiaanse edelman die zich in de 16de eeuw sterk in het architectuurdebat mengde. Met foto's en kaarten. (Sebastiaan Kort, NRC, 12/05/2017)

Hardback
286 p.

nr. 16124     Van € 85,00   voor € 29,95

Bestel